Vystudoval jsem lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1998 jsem nastoupil na Neurochirurgickou kliniku FN Ostrava, kde pracuji dodnes. Ve své praxi se věnuji celému spektru neurochirurgie, mou specializací je ovšem spondylochirurgie – páteřní chirurgie. Věnuji se operacím úrazového, degenerativního a nádorového postižení páteře a míchy. V roce 2016 jsem ukončil postgraduální studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul Ph.D. V současnosti vyučuji na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.