Léčba bolestí zad vždy začíná kontaktem lékaře s pacientem, důkladným odebráním anamnestických údajů, stanovením diagnózy a nastavením optimálního způsobu léčby. Základem úspěšné léčby je vždy důvěra pacienta v lékařem navržený léčebný postup. Proto pacientovi léčbu direktivně nenařizuji, ale je vždy výsledkem vzájemné diskuze.

Léčba bolestí v zádech je konzervativní a chirurgická.

Z konzervativní léčby vám nabízím celé spektrum obstřiků od těch nejjednodušších, které můžu provádět v ambulanci, po ty složité, které provádíme ve FN Ostrava pod RTG kontrolou. Nedílnou součástí konzervativní léčby je rehabilitace. Odejdete ode mě vždy se žádankou na rehabilitaci a doporučením, kde ji nejlépe absolvovat.

Operace páteře provádím na Neurochirurgické klinice FN Ostrava. Věnuji se celému spektru operací, které je v současné době dostupné. Toto zahrnuje složité operace na míše, otevřené operace těžkých poúrazových a degenerativních deformit všech úseků páteře až po „běžné“ degenerativní postižení. V mém spektru je i operace miniinvazivními metodami od běžných výhřezů ploténky řešených endoskopicky až po miniinavzivní stabilizační výkony.